top of page

Kundcase

Northridge konsulttjänster och kompetens har nyttjats av många av marknadens ledande aktörer. Nedan kan du ta del av några exempel.
case-studies_1.webp
case-studies_2.webp

Projekt: Agil Transformation

Kund: Globalt företag inom Informations- och kommunikationsteknik

Northridge drev förändringen från en vattenfallsbaserad leverans inom AI och Innovation till en agil organisation med Leveransteam organiserade per affärsområde. Förändringen innebar ett tydligt ägande och prioritering av kravbild från verksamheten, en ökad styrning mot snabbt affärsvärde, och ett gemensamt leveransansvar.

Utmaningar inkluderade bland annat att leveransteam och verksamhet satt på olika kontinenter med tydliga kulturskillnader kring specialisering, organisationshierarkier, och sätt att samarbeta i team. Transformationen innebär också etablering av nya KPI:er för uppföljning av leverans och utfall.

Projekt: Ny betallösning för resande

Northridge ledde ett projekt som förenklade resandet genom att möjliggöra användningen av betal- och kreditkort. Detta projekt innebar att leda och samordna arbetet för ett betydande antal både interna och externa utvecklingsteam.

Kund: Myndighet inom trafikförvaltning 

Case: Betallösning

Projektets omfattning inkluderade flera nyckelkomponenter för att genomföra denna förändring. En av dessa var utvecklingen av ett nytt biljettsystem, vilket innebar att skapa en robust och pålitlig plattform för att hantera biljettransaktioner med betal- och kreditkort. Detta skulle ge resenärerna en smidigare och mer mångsidig betalningsupplevelse.

Utöver biljettsystemet var en annan viktig del av projektet utvecklingen och installationen av flera olika betalterminaler. Dessa terminaler skulle placeras på olika platser för att ge resenärerna möjlighet att betala med sina betal- och kreditkort. Detta krävde noggrann planering och samarbete för att säkerställa att terminalerna fungerade sömlöst och var säkra att använda.

Projektet involverade också ett nära samarbete med banker, betalningsleverantörer (PSP) och betalkortnätverk. Detta samarbete var avgörande för att etablera en säker och tillförlitlig betalningsinfrastruktur och för att uppfylla alla regelverk och standarder som gäller för betaltransaktioner.

Northridge var drivande i att koordinera och integrera alla dessa olika komponenter för att skapa en heltäckande lösning för betalningar med betal- och kreditkort. Genom att leda och samarbeta med de interna och externa utvecklingsteamen samt involverade aktörer kunde projektet framgångsrikt genomföras och resandeupplevelsen förbättras genom en enklare och mer bekväm betalningsprocess.

our services.webp

Projekt: Etablering av robotlager

Northridge ledde ett projekt för att etablera ett Robotlager, vilket var en banbrytande satsning. Projektet fokuserade på att implementera automatiserade inköpssystem, där varor skulle beställas enligt just-in-time-principen för att optimera hanteringen av en omfattande produktportfölj från flera olika leverantörer. 

Kund: Detaljvaruhandelsföretag

Målet var att skapa en effektiv och sömlös process för att säkerställa att rätt varor fanns tillgängliga vid rätt tidpunkt för att möta kundens omfattande sortiment. Genom att använda just-in-time-principen skulle man undvika överflödigt lager och istället fokusera på att ha varor i rätt mängd och vid rätt tillfälle, vilket resulterade i kostnadsbesparingar och ökad effektivitet.

Vidare genomfördes arbete under Nortridges ledning på att utveckla en lösning för centraliserad inloggning, där alla från systemanvändare till tillfälliga entreprenörer skulle kunna få tillgång till faciliteter och system på ett enhetligt och smidigt sätt. Målet var att skapa en effektiv och automatiserad process för att underlätta tillgångshantering. Detta initiativ syftade till att lösa de utmaningar som uppstod när det gällde att hantera användaråtkomst och säkerhet i komplexa arbetsmiljöer.

 

Genom att erbjuda en centraliserad inloggningssystem skulle det vara möjligt att skapa en enhetlig användarupplevelse och säkerställa att rätt personer fick adekvat tillgång till de olika lokaler och system som behövdes för deras arbete.

Projekt: Ökad automatiseringsgrad i sorteringsprocesser

Kund: Ledande Nordisk Logistikpartner

Northridge hade flera nyckelroller i programmet som syftade till en markant ökad automatiseringsgrad i sorteringsprocesserna. Programmet innebar byggnation av nya ”super-terminaler” där samtliga flöden från ankomst till avskeppning skulle hanteras med automation.

 

Northridge drev genomförandet av all behövd IT utveckling, inklusive upphandling och implementering av flera nya styrsystem. Northridge var även drivande i det nya robotiserade sorteringslagret där delsorterade och färdigsorterade försändelser lagrades inför distribuering. 

Kontakta oss
Case: ökad automatisering
services-final.webp

Ta nästa steg

Tveka inte att kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig på din digitala transformationsresa. Vi finns här för att ge dig värdefulla insikter, expertvägledning och skräddarsydda lösningar för att driva ditt företag framåt i den digitala världen.

 

Kontakta oss idag för att lära dig mer om fördelarna och möjligheterna som väntar ditt företag.

bottom of page