top of page

TJÄNSTER

 

Northridge tillhandahåller ett brett register av tjänster såsom projektledning, kravanalys, testledning och lösningsarkitektur. Våra seniora konsulter har expertis inom bl.a. områdena CRM, betallösningar, logistik och produktutveckling från ett flertal olika branscher.

Projektledning och coachning

Northridge har lång erfarenhet inom projektledning och coachning. Flertalet av våra konsulter är certifierade enligt etablerade projektledningsmetoder såsom PPS, PRINCE2, och PMP. Vi kan även agera coacher i agila projekt och stötta kunder som genomgår transformering till agila organisationer.

Testledning och kvalitetssäkring

Northridge har gedigen erfarenhet av testledning, kvalitetssäkring och testautomatisering av affärskritiska och transaktionsintensiva system. Våra konsulter har arbetat i komplexa projekt med många integrerade system och med leveranser från flera olika leverantörer. Northridge erbjuder effektiv kravverifiering och kvalitetssäkring av systemlösningar.

Krav- och verksamhetsanalys

 

Northridge erbjuder krav- och verksamhetsanalytiker som kan agera länken mellan affärssidan och IT sidan. Vi hjälper våra kunder att samla in, analysera och strukturera affärskrav för att sedan bryta ner dessa till systemkrav.

IT Arkitektur

Våra erfarna IT- och lösningsarkitekter kan agera rådgivare och ta drivande roller i komplexa projekt där nya system skall integreras med flertalet existerande systemlösningar. Vi säkerställer den bästa och mest hållbara IT arkitekturen för både projekt och förvaltning genom effektiv balansering mellan funktionella och övriga tekniska krav.

bottom of page