top of page

KUNDCASE

 

Northridge konsulttjänster och kompetens har nyttjats av många av marknadens ledande aktörer. Nedan kan du ta del av några exempel.

Northridge kund logistik
Ledande nordiskt logistikföretag

Projektet syftade till att avsevärt förändra kundens logistikprocess och därmed möjliggöra stora besparingar i utdelningsledet. Inkluderat i detta storskaliga projekt var även byggnation av två nya logistikterminaler och nedläggning av fem existerande terminaler. Northridge hade ett flertal ledande roller i projektet, med b.la övergripande ansvar för leveransen av all IT-system utveckling p.g.a. den nya processen samt övergripande ansvar för all IT infrastruktur till de två nya terminalerna.

northridge telekomoperatör telekom kund
Internationell telekomoperatör

Målet med projektet var att införa en ny affärsstödslösning för försäljning, orderhantering, CRM och fakturering.  Den största utmaningen var projektets omfattning och dess påverkan på organisationens alla verksamhetsområden. Projektet omfattade över 30 nya och existerande system och över 60 olika integrationer. Som ansvarig lösningsarkitekt var Northridge ansvarigt för den övergripande lösningen och arkitekturen. Vi ledde och koordinerade krav-och designarbetet och agerade länken mellan IT projektet och de olika kravställarna på verksamhetssidan.

northridge maskinuthyrning kund
Internationellt maskinuthyrningsföretag

 

Företagets mål var att rulla ut ett nytt ERP system i flertalet länder inom koncernen. Northridge bistod företaget med krav-och verksamhetsanalys under kravfasen där utmaningen bl.a. var att harmonisera de lokala och landspecifika kraven mot den standardiserade systemlösningen. Under genomförandefasen i de olika länderna agerade Northridge i ett antal olika rådgivande och ledande roller, bl.a. som projektledare, kravanalytiker och lösningsarkitekt.

northridge kund telekomoperatör telekom
Internationell telekomoperatör

Operatören skulle lansera ett helt nytt ”to-go” koncept genom att introducera självbetjäningsautomater för mobiltelefoner och abonnemang i tredjepartsbutiker. Kunden kunde därmed placera en order via automaten och sedan hämta ut mobilen i butikens kassa. I projektet ansvarade Northridge för kravanalys, processdokumentation samt för övergripande lösningsarkitektur, som omfattade flertalet integrationer mot externa parter och system.

Northridge kollektivtrafik kund
Ledande aktör inom kollektivtrafiken

Målet med projektet var att ersätta förbetalda pappersbiljetter och remsor med en helt ny elektronisk lösning baserat på SMART cards som resenärerna kan ladda på. I detta högprioriterade projekt hade Northridge det övergripande testansvaret för helhetslösningen, vilket inkluderade testplanering och koordinering av interna och externa testresurser från olika leverantörer.

 

bottom of page