top of page
Rama Pujara

Rama Pujara

Rama har över 15 års IT-erfarenhet, både som konsult och linjechef, och har haft ledande roller i stora ALM-projekt inom b.la. offentlig sektor och medlemsorganisationer. Han har också erfarenhet av finansbranschen. Han har lång erfarenhet av att leda tvärfunktionella team inom agil utveckling och förvaltning. Ramas expertisområden inkluderar Application Lifecycle Management, projektledning och verksamhetsanalys.


Rama har tidigare arbetat hos b.la. Sopra Steria, Kentor och Pulsen AB.

bottom of page