top of page
Fredrik Reibäck

Fredrik Reibäck

Fredrik har över 20 års IT-erfarenhet av arbete på operativ och strategisk nivå, både som konsult och linjechef. Han har haft ledande roller i stora projekt inom flertalet branscher, såsom telekom och kreditbranschen. Med sin tekniska bakgrund i kombination med djup verksamhetsförståelse har han ofta haft roller där han agerat länken mellan IT och övrig verksamhet. Fredriks expertisområden inkluderar Business intelligence, BSS och logistik.


Fredrik har tidigare arbetat hos bl.a. Telenor, Lindorff och Lowell. Han har en MSc i Teknisk fysik från Uppsala universitet.

bottom of page