top of page
Fabio Barbesta

Fabio Barbesta

Fabio är PMP certifierad projektledare med 15 års internationell erfarenhet av att driva projekt och omsätta affärskrav till systemlösningar.

Fabio har tidigare arbetat hos American Management Systems och Xtracom Consulting.


Fabio har en TekLic i Pappersteknik från KTH samt en MSc i Kemiteknik från KTH och Politecnico di Milano.

bottom of page