top of page

ARBETA HOS OSS

 

Engagerade och kunniga medarbetare är inte bara viktigt ur ett rent försäljningsperspektiv, vi vet att det även är en förutsättning för att kunna attrahera nya medarbetare. Northridge söker medarbetare som delar våra värderingar och har den rätta attityden och inställningen kombinerat med ett gediget track-record och djup branscherfarenhet.

Vår företagskultur genomsyras av en entreprenörsanda där varje medarbetare har möjligheten att påverka. Vi tror på mångfald och vi vet genom erfarenhet att en dynamisk och kreativ miljö skapas genom medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter som delar samma värderingar. Sist men inte minst tror vi på att ha roligt tillsammans under resans gång.

Vill du vara med på resan? Skicka in ditt CV och ansökan till jobs@northridge.se

bottom of page