top of page
Andreas Hall
Andreas Hall

Andreas har 15 års IT-erfarenhet från flertalet olika branscher där han haft ledande roller såsom programledare, projektledare och produktchef.  Han har gedigen expertis inom produkt- och processutveckling, upphandlingar med fokus på outsourcing/off-shoring samt förändringsledning. Andreas besitter en djup teknisk kompetens i kombination med bred verksamhetsförståelse vilket ofta lett till att han tagit sig an roller som krävt effektiv samverkan mellan IT och verksamhet.

Andreas har tidigare arbetat hos bl.a. Tele2 och Avega. Han har en MSc i Information Technology samt en MSc i Business and Economics från Uppsala Universitet.

bottom of page